Flying Flapjacks

Huisverbouwing en meer

Met het ontwerp van een speeltuin komen kansen

Kinderen moeten te allen tijde op een veilige manier kunnen spelen. Een goed ontwerp van een speeltuin speelt daarom een groot belang bij de aanleg van een nieuw terrein. Daarnaast moeten ouders ook een goede plek hebben om met hun kind naartoe te kunnen gaan. BTL Advies kan jou daarom helpen bij het ontwerp speeltuin

Een speeltuin draagt bij aan verschillende ontwikkelingen 

Het ontwerp van een speeltuin is niet alleen van belang voor de veiligheid van de spelende kinderen, maar ook om een bijdrage te leveren aan sociale, fysieke en emotionele ontwikkelingen. Daarom moet een speeltuin te allen tijde goed en uitdagend ingericht worden. Daarnaast moeten kinderen overal kunnen spelen, waardoor er op iedere plaats een speeltuin ontworpen moet kunnen worden. 

Alle partijen betrokken bij het ontwerp van een speeltuin 

Vanuit deze visie maakt BTL Advies een ontwerp voor een speeltuin. Hierbij wordt een bestaand beleid geanalyseerd en gekoppeld aan een wijkinventarisatie op speelgebied. De resultaten die hieruit komen brengt alle knelpunten en kansen in beeld, waardoor er een beter ontwerp van een speeltuin kan komen. Uiteraard worden bij de ontwerpfase ook omwonenden en gebruikers betrokken, zodat alle wensen tot op zekere hoogte uitgevoerd kunnen worden. 

Een ontmoetingsplek voor jong en oud

  Een ontwerp van een speeltuin is dus niet alleen het creëren van een speeltuin, maar ook kijken naar alle mogelijkheden en de aansluiting op de doelgroep. Wanneer de speeltuin geplaatst is, dan kan BTL Advies ook de metingen voor de valdemping van ondergronden nog uitvoeren voor een nog beter eindresultaat. Alleen op deze manier kan een veilige speelomgeving gecreëerd worden waar ook ouders met plezier kunnen ontmoeten. BTL Advies ontwikkelt een ontmoetingsplek waar jong en oud kunnen genieten van een groene speelomgeving en waar nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan.